Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Białystok, podlaskie

Prowadzimy dwie świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-10 lat) oraz jedną świetlicę środowiskową dla dzieci młodszych - Klub Malucha „Szansuś” dla dzieci w wieku 3-5 lat.   Uczestniczymy w programie Asystent Rodzinny, w ramach którego udzielamy pomocy socjalnej i psychologicznej na czterech osiedlach: Starosielce, Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok i Leśna Dolina.   Koncentrujemy się na poprawie funkcjonowania całej rodziny, utrzymując regularnie i stałe kontakty ze wszystkimi członkami rodzin, najczęściej w miejscu ich zamieszkania.   Na bazie dotychczasowej współpracy, zainicjowaliśmy spotkania lokalnego zespołu interdyscyplinarnego, dzięki któremu wzrosła efektywność naszych działań.   W ten sposób zorganizowaliśmy lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną, do czego między innymi zostało powołane nasze Stowarzyszenie. W przyszłości planujemy utworzenie interwencyjnego hostelu.    

Wpłaty

Ładuję...