Stowarzyszenie #StrażacyMałopolska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sąspów, małopolskie

Stowarzyszenie #StrażacyMałopolska powstało z inicjatywy kilkunastu osób (strażaków) działających w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie województwa małopolskiego.

Członkowie bazując na idei akcji #StrażacyMedykom z 2020 roku, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, z zachowaniem ideału solidaryzmu społecznego, organizują pomoc humanitarną i wsparcie osobom, które doświadczyły sytuacji kryzysowych, nagłych wypadków losowych, zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, kataklizmu i innych sytuacji zagrażających ich życiu lub dobrobytowi. Ponadto podejmują działania charytatywne, wspierające służby ratunkowe oraz działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, jak i prowadzą działalność w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

#wJEDNOŚCIsiła