Studio Psychologii Zdrowia

Studio Psychologii Zdrowia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Pruszków, mazowieckie

Misją Fundacji Studio Psychologii Zdrowia jest zapewnienie opieki i wsparcia dla dzieci żyjących z HIV /AIDS oraz dla ich rodzin, dla uzależnionej młodzieży i dorosłych. Jesteśmy po to, aby  dzieci i ich rodziny żyjące z HIV i AIDS mogły żyć normalnie dzieci żyjące z HIV i AIDS miały dostęp do terapii, dzieci żyły w otoczeniu, które je akceptuje, a ich zakażenie nie stanowiło o ich wartości, lekarze i specjaliści  umieli rozmawiać z pacjentami o chorobie i śmierci, młodzież i dorośli uzależnieni od alkoholu, narkotyków, Internetu i hazardu mogli cieszyć się życiem bez nałogów, rodzice potrafili zrozumieć swoje dzieci. ​

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia posiada status organizacji pożytku publicznego. Cele statutowe:

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność:

-Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz psychologii, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, naukowym, charytatywnym.

-Udzielanie pomocy psychologicznej poprzez prowadzenie poradnictwa, terapii indywidualnej bądź grupowej obejmującej profilaktykę, diagnozę i terapię

-Działalność w zakresie ochrony zdrowia poprzez profilaktykę uzależnień, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym dla osób niepełnosprawnych.

-Działalność na rzecz interesów grup marginalizowanych społecznie.

-Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

-Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

-Praktyczne zastosowanie psychologii w edukacji, medycynie, kulturze i życiu społecznym oraz integracji w teorii i praktyce psychoterapii

-Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, w tym profilaktyce uzależnień.

-Prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów.

-Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. 

Wpłaty

Ładuję...