Fundacja Studio Wschód

Fundacja Studio Wschód

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja Studio Wschód od dziesięciu lat organizuje akcję: MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA, w ramach której młodzież szkolna ratuje polskie nekropolie pozostawione na Kresach. W ubiegłym roku wolontariusze pracowali na 150 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Podolu i Wołyniu. Fundacja rozpoczęła kilkanaście miesięcy temu budowę Domu Spotkań z Kresami w Straszowicach, gmina Wołów. Będzie to ośrodek, w którym zamieszkają repatrianci z Kazachstanu i Syberii, ludzie zesłani z Kresów pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku, oraz ich potomkowie. Dwa lata temu, po nowelizacji ustawy sejmowej, rozbudziły się nadzieje naszych Rodaków, na powrót do ojczyzny. Chcemy umożliwić ten powrót najstarszym ludziom, którzy jak mówią, że chcą umrzeć na swojej ziemi. Członkowie Fundacji już wielokrotnie odwiedzili Syberie, a ostatnio wraz z wolontariuszami spędzili dwa tygodnie na północy Kazachstanu, gdzie spotkali kilkudziesięciu naszych Rodaków, pragnących przyjechać do Polski. Dla tych czekających na spotkanie z Ojczyzną swoich przodków chcemy zbudować dom kresowy. W tym ośrodku będą spotykać się również wolontariusze akcji: MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. Młodzi Dolnoślązacy zaopiekują się przybyszami z Syberii i Kazachstanu. Od nich będą uczyć się polskiej historii i patriotyzmu. Jest to projekt unikatowy - takiego domu nie ma jeszcze w naszym kraju. Powstanie w miejscu, gdzie mieszkają Kresowianie, którzy po zakończeniu wojny osiedlili się na Dolnym Śląsku.

Wpłaty

Ładuję...