Svietlana Sidak

Uciekłam przed wojną.

---

*Środki zebrane na tej zbiórce w całości trafią do potrzebującego.

Wsparli

2 000 zł

Agnieszka Borzym

50 zł

Wpłata anonimowa

2 050 zł
Wsparły 2 osoby