FUNDACJA ŚWIADOMEGO WSPARCIA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja LUBLIN, lubelskie

Witaj na profilu naszej fundacji na portalu Siepomaga.pl!

Fundacja powstała 17 września 2018 roku.
KRS: 0000757104

Głowy mamy pełne pomysłów, a serca ogromne i otwarte na potrzebujących.

Fundacja na Facebook'u:
https://www.facebook.com/swiadomewsparcie/
KONTAKT:
swiadomewsparcie@gmail.com

Celami Fundacji jest działalność, polegająca na:
1. działaniu na rzecz poprawy stanu zdrowia oraz ratowaniu życia chorych osób,
2. działaniu na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
3. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa i jego
poszczególnych członków w zakresie ochrony zdrowia,
4. upowszechnianiu i propagowaniu wiedzy o skuteczności stosowania niekonwencjonalnych
naturalnych metod terapii i leczenia, uzdrawiania oraz ich połączenia z praktykami klasycznej
medycyny,
5. propagowaniu różnorodnych praktyk rozwoju osobistego oraz rozwoju duchowego,
6. wspieraniu grup i społeczności oraz wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz
dobra publicznego w różnych aspektach życia społecznego (jak np. edukacja, nauka, kultura,
informacja, innowacyjność, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia,
2
przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna, humanitarna),
7. wspieraniu działań przyczyniających się do budowania porozumień ponad podziałami
narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi,
8. wspieraniu inicjatyw związanych z promocją kultury, sztuki, historii, kultury fizycznej i sportu,
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
9. wspieraniu i tworzeniu systemów przywracających harmonię i równowagę ciała i umysłu,
10. wspieraniu i rozwijaniu produkcji urządzeń oraz systemów wspomagających poprawę zdrowia
i dobre samopoczucie,
11. prowadzeniu wszechstronnej działalności w zakresie dobroczynności,
12. promowaniu i organizacji wolontariatu.

Zachęcamy również do wpłat bezpośrednio na konto fundacji:

nr konta: 84 1930 1695 2500 0579 4571 0001 (Bank BPS)
tytuł wpłaty: "DAROWIZNA"

Wpłaty z zagranicy:
SWIFT/BIC: POLUPLPR
IBAN: PL 84 1930 1695 2500 0579 4571 0001

POKAŻ SWĄ MOC!
NA TEN GEST CIĘ STAĆ!