Fundacja Świat według Ludwika Braille'a

Fundacja Świat według Ludwika Braille'a

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Celem statutowym fundacji "Świat według Ludwika Braille'a" jest działalność na rzecz emancypacji osób funkcjonalnie niewidomych, promowanie edukacji i oświaty na rzecz niewidomych uczniów i osób dorosłych, wspieranie ich rozwoju, upowszechnianie kultury i sztuki, wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji i kompleksowej pomocy, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej oraz promowanie czytelnictwa wśród osób niewidomych. Fundacja prowadzi bezpłatne szkolenia komputerowe dla podopiecznych oraz wydaje czasopismo "Sześciopunkt" Magazyn Polskich Niewidomych.   Fundacja dąży do stworzenia Banku Sprzętu Rehabilitacyjnego. Bank sprzętu będzie miał za zadanie wsparcie osób niewidomych i słabowidzących, którzy z różnych przyczyn  nie są w stanie go zakupić. W ramach Banku sprzętu, osoby potrzebujące będą mogły wypożyczać zgromadzony na ten cel sprzęt specjalistyczny, poznawać jego specyfikę, uczyć się obsługi oraz korzystać z niego przez określony czas w ramach umowy użyczenia.