Fundacja ŚWIATŁO NADZIEI

Fundacja ŚWIATŁO NADZIEI

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Zabrze, śląskie

Niesiemy pomoc, przede wszystkim osobom zakażonym wirusami zapalenia wątroby A, B i C oraz cierpiącym na nowotwory wątroby i nerek.

Pomagamy również osobom z chorobami układu pokarmowego i moczowo-płciowego.

Działamy na rzecz poprawy stanu zdrowia osób chorych i dajemy im wsparcie psychologiczne w okresie choroby i leczenia.

Świadczymy pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji leczniczej, społecznej jak i zawodowej.

Rozpowszechniamy wśród społeczeństwa prawa pacjenta i sposoby ich egzekwowania.

Staramy się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, szczególnie osób chorych i niepełnosprawnych.

W ramach naszej działalności staramy się promować i organizować wolontariat oraz propagować profilaktykę zdrowotną.

Pomogli

Ładuję...