Fundacja Świat z Uśmiechem

Fundacja Świat z Uśmiechem

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Oleśnica, dolnośląskie

Fundacja Świat z Uśmiechem pomaga rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Wspieramy postawy samodzielnego wychodzenia z ubóstwa.

Pomagamy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, a pochodzącej z rodzin ubogich, w zdobyciu wykształcenia i zawodu.

Organizujemy różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnej, z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i wielodzietnych, a także dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz dla osób starszych.

Wspieramy działania przeciwdziałające patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wszelką działalność na rzecz ubogich i pokrzywdzonych w wypadkach losowych.

Prowadzimy poradnictwo obywatelskie w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

Organizujemy i prowadzimy placówki charytatywno-opiekuńcze, oświatowe i medyczne.

Wpłaty

Ładuję...