Stowarzyszenie Rodzina Miłości Ofiarnej

Stowarzyszenie Rodzina Miłości Ofiarnej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie, rozwijanie i wspieranie działalności Świetlicy Terapeutycznej poprzez gromadzenie sił i środków potrzebnych na jej wyposażenie i utrzymanie.
 
Świetlica Terapeutyczna opiekuje się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z różnymi dysfunkcjami psycho-ruchowymi. Codzienna terapia uczestników ma charakter rewalidacyjny. Przebywający w świetlicy są rehabilitowani i usprawniani metodami: W Sherborne, M.Ch. Knill, „Dobrego Startu” i terapii zabawą oraz terapii Snoezelen. Prowadzimy również zajęcia muzyczne, rytmiczne, sportowe i plastyczne.
 
Organizujemy imprezy integracyjne, świąteczne, sportowe i kulturalne, na które zapraszamy dzieci i młodzież również spoza Świetlicy.
 
W Świetlicy szkoleni są wolontariusze, odbywają się też praktyki studenckie kierunków zgodnych z jej działalnością. Zaś licealiści i uczniowie ostatnich klas gimnazjum uczą się rozumienia problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zasad integracji.
 
Ponadto Świetlica pomaga bezinteresownie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie:

wsparcia duchowego, opieki duszpasterskiej, organizowanie wypoczynku i umożliwianie nawiązania kontaktów społecznych.

Wpłaty

Ładuję...