Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU tworzą ludzie z pasją, gotowi podejmować największe wyzwania. Tym najważniejszym jest realizacja słów Chrystusa „Idźcie na świat i głoście Ewangelię” oraz „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mieście uczynili”. Mając w pamięci i sercu to wezwanie, podążamy misyjnymi ścieżkami wszędzie tam, gdzie drugi człowiek potrzebuje naszej pomocy.

Docieramy do miejsc, o których zapomniał świat. Nasi wolontariusze pracują w kilkudziesięciu krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji oraz Europy Wschodniej. Domy dla dzieci ulicy, szpitale, szkoły, obozy dla uchodźców – od 1999 roku wolontariusze pracują wszędzie tam, gdzie zagrożone jest życie i dobro młodych.

Ponad 220 naszych wolontariuszy wzięło udział w realizacji ponad 120 projektów zagranicznych. Dotychczasową działalnością objęliśmy 16 państw na 4 kontynentach: w Afryce – Etiopia, Ghana, Kenia, Malawi, RPA, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe; w Ameryce Południowej – Boliwia, Peru; w Europie Wschodniej i Azji – Litwa, Rosja, Ukraina.

Prowadzimy projekty edukacyjne, które stanowią filar naszych działań, ponieważ edukacja jest jedyną szansą rozwoju dla społeczeństw krajów Globalnego Południa. Kształcimy zarówno dzieci i młodzież, jak i lokalną kadrę nauczycielską.

Odpowiadamy na najpilniejsze potrzeby lokalnych społeczności: budujemy szkoły, przedszkola, przychodnie medyczne. Praca naszych lekarzy jest odpowiedzią na niedostatek wykształconej kadry lekarskiej w większości placówek medycznych w krajach Globalnego Południa.

Poza aktywną pomocą w krajach Globalnego Południa prowadzimy także szeroką działalność w Polsce. Nasze główne działania w kraju to zbieranie funduszy na realizację projektów pomocowych, formacja i przygotowanie wolontariuszy do wyjazdów misyjnych, a także przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat misji.

Wpłaty

Ładuję...