Fundacja Synergia Kobiet

Fundacja Synergia Kobiet

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Maszewo, lubuskie

Stworzenie fundacji było naszym wspólnym marzeniem, gdyż obie jesteśmy przekonane, że to co w życiu dajemy drugiej osobie, do nas wraca, a świat staje się lepszym miejscem. Jako siostry wierzymy, że jeśli w życiu mamy lepiej niż osoba obok, to warto się tym dzielić, i taki jest nasz cel.

Fundacja Synergia Kobiet niesie pomoc w szczególności kobietom w ciężkiej sytuacji życiowej. Pomagamy w sprawach związanych z doradztwem prawniczym oraz administracyjnym. Staramy się pomagać przez dawanie kobietom pracy, gdyż drugim filarem działalności są usługi sprzątające, a środki wypracowane z działalności gospodarczej przeznaczamy na cele statutowe.

Osoby trafiające do naszej fundacji staramy się nakierować na właściwą drogę i wesprzeć dobrym słowem oraz pozytywną energią. W ostatnim czasie swoją pomoc zaczęliśmy rozszerzać również o wparcie osób niepełnosprawnych, koszty związane z takim wsparciem jednak przewyższają zyski, które jesteśmy w stanie wypracować.