Syntal Chemicals Sp. z o.o.

Publiczne darowizny
1 000 zł
Wsparte cele
1
Syntal Chemicals Sp. z o.o.

Firma Syntal Chemicals Sp. z o.o. została założona w roku 1982 jako SYNTAL Zakład Produkcyjno-Badawczy, następnie w 1984 roku przekształciła się w spółkę cywilną, w 2000 roku w spółkę jawną, a w roku 2010 ostatecznie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Syntal Chemicals Sp. z o.o. 

Firma zajmuje się opracowywaniem technologii oraz produkcją odczynników chemicznych i związków pośrednich do produkcji substancji czynnych wykorzystywanych do produkcji leków. Skala produkcji sięga od gramów do kilkudziesięciu kilogramów. Roczna produkcja firmy nie przekracza kilkuset kilogramów. 

Firma Syntal Chemicals Sp. z o.o. ma charakter innowacyjny. Większa część działalności to prace badawcze i rozwojowe, polegające na opracowywaniu technologii produkcji nowych związków, nieprodukowanych dotąd nawet w skali laboratoryjnej. Głównymi zleceniodawcami są laboratoria badawcze firm farmaceutycznych, dla których wykonuje się ponad 80% wszystkich prac. Posiadamy bardzo dobre referencje od naszych klientów, potwierdzające wysoką jakość naszej produkcji.

Naszą specjalnością są wieloetapowe, bardzo trudne i pracochłonne syntezy, często nieopisane w literaturze. Najdłuższa synteza wykonana w firmie miała 15 etapów. 

Specjalizujemy się w produkcji związków heterocyklicznych (aminy, amidy, imidazole, chloro-, bromo-, jodozwiązki), cukrów i ich pochodnych, związkach chiralnych (optycznie czynnych), feromonach insektów i związkach o długich łańcuchach. 

Obecnie w ofercie firmy znajduje się ok. 100 związków będących wynikiem własnych opracowań i ponad 20 związków wykonywanych na zasadach poufności i wyłączności dla firm farmaceutycznych (częściowo lub całkowicie opracowanych w naszej firmie).

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 przyznany w zakresie produkcji organicznych odczynników chemicznych oraz prac badawczo-rozwojowych. Wprowadziliśmy również system cGMP. 

Dysponujemy aparaturą pozwalającą na syntezy w temperaturach od -75oC do ponad 200oC i ciśnieniu do 15 bar. Posiadamy własne laboratorium analityczne wyposażone w chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym, chromatograf gazowy z Head Space, chromatograf cieczowy (HPLC) i automatyczne urządzenie do oznaczania wody metodą Karla Fischera.

Strona WWW syntal.com.pl/pl