Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
X zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Jesteśmy rodzicami dzieci z zespołem Downa w różnym wieku, jednak wszyscy mamy w życiu ten sam cel: dążenie do jak największego usamodzielnienia się naszych dzieci. Dlatego właśnie 20 lat temu założyliśmy nasze Stowarzyszenie i od tego czasu prężnie działamy na rzecz rozwoju, edukacji i rehabilitacji naszych podopiecznych.

Cele statutowe Stowarzyszenia to:

reprezentowanie interesów osób zespołem Downa oraz ich rodzin; otaczanie efektywną opieką osób z zespołem Downa; integracja osób z zespołem Downa z resztą społeczeństwa; udzielanie pomocy mającej na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju psychicznego i fizycznego osobom z zespołem Downa.

    Narodziny dziecka z zespołem Downa są dla rodziców ogromnym wstrząsem psychicznym. Brak dostatecznej informacji oraz poczucie osamotnienia potęgują ból i lęk przed niewiadomym, utrudniając zaakceptowanie nowo narodzonego dziecka.

Właśnie, dlatego powstało Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA. Otaczając opieką rodziny, w których przyszło na świat dziecko z zespołem Downa, staramy się przekazać im nasze doświadczenia oraz przekonać ich, iż posiadanie dziecka z tą wadą genetyczną nie musi być tragedią. Pomagamy rodzicom odzyskać równowagę psychiczną oraz podjąć konkretne działania zmierzające do wspomagania rozwoju dziecka od pierwszych dni jego życia.

Stowarzyszenie powstało w marcu 2001 roku. Obecnie członkami stowarzyszenia są rodziny ponad 50 dzieci z zespołem Downa z terenu całego województwa śląskiego.

Naszym głównym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z zespołem Downa oraz ich najbliższym.

W ramach działalności Stowarzyszenia organizujemy:

spotkania i grupy wsparcia dla rodziców, na których wymieniamy wzajemne doświadczenia dotyczące  wychowania oraz rehabilitacji naszych dzieci, spotkania ze specjalistami, którzy doradzają nam jak najlepiej pomóc dzieciom w pokonywaniu różnych trudności rozwojowych, warsztaty i szkolenia mające na celu poprawę funkcjonowania w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego, wspólne wyjazdy i imprezy okolicznościowe, zajęcia terapeutyczne dla dzieci: m.in. logorytmika, muzykoterapia, zajęcia manualno-plastyczne, hipoterapia, zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna, itp

Dzięki naszej działalności chcemy dać naszym dzieciom szansę na jak największą samodzielność oraz pełne uczestnictwo w życiu społecznym pomimo wady genetycznej, jaką jest zespół Downa.

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
X zł miesięcznie