Fundacja Szczęśliwej Drogi

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Od lat wspieramy młodych ludzi, opuszczających domy dziecka, w rozpoczęciu dorosłego i odpowiedzialnego życia. Wiemy, z jakimi problemami borykają się ci dorośli już przecież ludzie. Zaledwie 15% z nich dobrze sobie radzi w życiu. Chcemy, żeby było ich znacznie więcej, dlatego założyliśmy Fundację Szczęśliwej Drogi, stawiającą sobie za cel nauczenie dzieci konkretnych umiejętności i kompetencji, które pozwolą im w przyszłości prowadzić własne gospodarstwo domowe, zarządzać domowym budżetem, znaleźć pracę, pewnie poruszać się w ekonomiczno-prawnym otoczeniu i uczestniczyć w życiu społeczno–kulturalnym.  

Wiemy, że najlepszą metodą nauki tych umiejętności są warsztaty i praktyczne ćwiczenia. Wiemy też, że ci młodzi ludzie potrzebują wsparcia mądrych dorosłych. Dlatego w programie naszej fundacji bardzo ważne miejsce zajmują tutorzy, którzy potrafią pokierować naukowym, osobistym i społecznym rozwojem człowieka, trafnie rozpoznając jego potencjał.

Chcemy, żeby ci młodzi ludzie byli silni i potrafili odpowiedzialnie i świadomie korzystać z wolności i odnajdywali radość z kierowania własnym życiem.

Będziemy niezwykle wdzięczni, jeśli wesprzecie Państwo nasze działania i zechcecie towarzyszyć nam i dzieciom w podążaniu Szczęśliwą Drogą.

Dzieci czekają na mądrych i dobrych dorosłych.