Szczotka, pasta...

Zbieramy na szczoteczki i pasty do zębów dla naszych dzieci w Foyer St. Dominiqe.

Wsparli

10 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

15 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio do
13%
35 zł Wsparły 3 osoby CEL: 255 ZŁ