Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym

Publiczne darowizny
374 zł
Wsparte cele
3
Zebrane środki
866 zł
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym