Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi

Publiczne darowizny
1 090 zł
Wsparte cele
3
Zebrane środki
2 338 zł
Strona www
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi