Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi

Publiczne darowizny
6 711,97 zł
Wsparte cele
9
Zebrane środki
10 751,97 zł
Strona www
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi