Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku

Publiczne darowizny
0 zł
Wsparte cele
1
Zebrane środki
2 222,90 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku