Remont i dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szko...

Fundacja Szlachetne Anioły
organizator skarbonki

Gorąco prosimy o wsparcie inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, autystycznych i z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w postaci stworzenia placówki edukacyjno-terapeutycznej z prawdziwego zdarzenia, w której dzieci niepełnosprawne i ich rodzice będą otoczeni prawdziwą, a nie pozorowaną opieką w ramach edukacji, przystosowania do życia wśród społeczeństwa, a w przyszłości stworzenia również dla nich zakładu pracy gdzie będą mogły spędzać czas w dorosłym życiu jednocześnie zarabiając na godne życie w społeczeństwie.

Pragniemy stworzyć placówkę, gdzie dziecko z dysfunkcjami będzie miało opiekę od urodzenia w postaci wczesnego wspomagania rozwoju poprzez przedszkole terapeutyczne, szkołę podstawową, szkołę przygotowania do pracy, aż po spółdzielnię socjalną.

Mamy wszystkie niezbędne formalności ale potrzebujemy środków na remont budynku jaki pozyskaliśmy od Starostwa Powiatowego oraz na zakup niezbędnego wyposażenia szkoły oraz sal terapeutycznych (logopeda, SI, fizjoterapia, psycholog, mini-codzienność, klasopracownia kuchnia).

Będziemy wdzięczni za każdy grosz, za każde wsparcie, które pozwoli naszym dzieciom rozwijać się na miarę ich możliwości.

Autyzm pojawia się znikąd i nie ma na niego lekarstwa. Może kiedyś ktoś z Was lub z najbliższych będzie potrzebował takiego ośrodka jak nasz.

Dołóż proszę swoją cegiełkę do tak szlachetnego dzieła.

Dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych,
Fundacja Szlachetne Anioły

Wsparli

500 zł

Artur P

50 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Waldek

100 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Robert

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,41%
810 zł Wsparło 6 osób CEL: 200 000 ZŁ