Coaching ze Szpilką

Szpilka w biznesie
organizator skarbonki

Coaching ze Szpilką dla Weroniki!

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

RR

60 zł

Anonimowa Pomagaczka

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
42%
210 zł Wsparły 4 osoby CEL: 500 ZŁ