SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE

typ Szpital

lokalizacja KĘPNO, wielkopolskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Kępnie (Oddział Internistyczny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) został wskazany w wykazie podmiotów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku  z przeciwdziałaniem COVID-19  na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie jest zakwalifikowany do II poziomu systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa wielkopolskiego decyzją Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie przepisu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 833).

Obecnie Szpital w Kępnie dysponuje 205 łóżkami. Posiada 8 oddziałów i 5 pododdziały oraz 8 poradni (Izba Przyjęć, Ratownictwo Medyczne, SOR, OAiIT, Chirurgię, Dziecięcy, Internistyczny, Nefrologiczny, Noworodkowy, Położniczo–Ginekologiczny, Leczniczo- Rehabilitacyjny, Stację Dializ, Blok Operacyjny, Poradnię Chirurgiczną, Poradnię Choroby Płuc i Gruźlicy, Poradnię Diabetologiczną, Poradnię Ginekologiczno–Położniczą, Poradnię Nefrologiczną, Poradnię Ortopedyczną, Poradnię Rehabilitacyjną, Poradnię Leczenia Bólu) w związku tym udziela świadczeń zdrowotnych w bardzo szerokim zakresie. Świadczenia są udzielane nie tylko dla mieszkańców powiatu kępińskiego, ale również dla mieszkańców sąsiednich powiatów jak i z terenu regionu województwa wielkopolskiego. Posiadamy Pracownię Tomografii komputerowej, Pracownię Rentgenowską, Pracownię Mammografii, Pracownię USG, Pracownię Endoskopii, Pracownię Fizjoterapii. Ponadto wszystkie poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz POZ będą pracowały bez zmian, prowadzona będzie także rehabilitacja. Ponadto zgodnie z dotychczasowymi zasadami, udzielana będzie pomoc pacjentom w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej w przypadkach nagłych zachorowań – od 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie i od 8.00 do 8.00 dnia następnego w niedziele i święta.