Szpital św. Anny w Miechowie

typ Szpital

lokalizacja Miechów, małopolskie

Szpital św. Anny w Miechowie realizuje zadania związane z zabezpieczeniem opieki zdrowotnej dla ludności powiatu miechowskiego i powiatów sąsiednich w zakresie: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, ratownictwa medycznego.
Lecznictwo szpitalne realizowane jest w 12 oddziałach szpitalnych.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizowana jest w kilkunastu poradniach specjalistycznych. W Szpitalu funkcjonuje również nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
Ratownictwo medyczne realizowane jest przez zespoły „S” i „P”, które pełnią 24-godzinny dyżur przy Szpitalu w Miechowie oraz zespół "P" pełniący 12-godzinne dyżury w Książu Wielkim.

Świadczenia medyczne udzielane przez Szpital realizowane i finansowane są w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ