Szpital Specjalistyczny w Mielcu

Szpital Specjalistyczny w Mielcu

typ Szpital

lokalizacja Mielec, podkarpackie

Podstawowym celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, jak również promocja zdrowia, realizacja zadań dydaktycznych i badawczych związanych z kształceniem studentów medycyny i innych zawodów medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu lekarza lub innego medycznego i podyplomowym kształceniu lekarzy oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, oraz w prowadzeniu prac badawczych w dziedzinach będących przedmiotem działalności Szpitala.  

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

1)      udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności,

2)      udzielanie świadczeń diagnostycznych przez zakłady i pracownie w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalanie dalszego postępowania leczniczego oraz analityki medycznej,

3)      udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,

4)      udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

5)      udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, w tym wykonywanie badań diagnostycznych przez zakłady i pracownie diagnostyczne w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego oraz analityki medycznej,

6)      prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia,

7)      realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,

8)      uczestniczenie w kształceniu studentów medycyny, studentów innych nauk medycznych oraz przed i po dyplomowym szkoleniu lekarzy, oraz innych osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, w tym ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej,
w szczególności staży podyplomowych i specjalizacyjnych,

9)      realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony mienia
i informacji niejawnych.

Wpłaty

Ładuję...