Szpital Ostrów Wielkopolski

typ Szpital

lokalizacja Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim jest samodzielnym publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej o II stopniu referencyjności. Placówka jest jedynym obiektem szpitalnym na terenie Powiatu Ostrowskiego i świadczy usługi zdrowotne w zakresie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii dziecięcej  i leczenia oparzeń, ortopedii, okulistyki, położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii, neurologii, laryngologii, intensywnej terapii, geriatrii, opieki paliatywnej, rehabilitacji dziecięcej, psychiatrii. Liczba łóżek 455 oraz 37 łóżeczek noworodkowych i 41 miejsc dziennych.

Przy Szpitalu funkcjonuje lądowisko dla helikopterów. Lądowisko przystosowane jest do przeprowadzania działań ratowniczych przez 24 godziny na dobę przy różnych warunkach pogodowych.

Utworzony w  2012 roku Pododdział Leczenia Oparzeń u Dzieci, działający w ramach Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej to jeden z trzech ośrodków w Polsce leczących dzieci z ciężkimi i skrajnie ciężkimi oparzeniami.
Oddział Neonatologiczny posiada III stopień referencyjności. Jest to drugi po Klinice Neonatologii w Poznaniu ośrodek leczący dzieci ze skrajnie niską masą urodzeniową ciała. Przy Oddziale działa specjalistyczna karetka transportowa typu „N”, służąca do transportu noworodków wymagających intensywnej terapii do ośrodków wysokospecjalistycznych.
Od 2016 roku w strukturach ostrowskiego szpitala działa 4 łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci, który obok dwóch ośrodków akademickich w Poznaniu jest jedynym tego typu oddziałem w Wielkopolsce.