Szpital Ostrzeszów

Szpital Ostrzeszów

Typ Szpital

Lokalizacja Ostrzeszów, wielkopolskie

Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Szpitala jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
•    podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych,
•    badań diagnostycznych w tym diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki bakteriologicznej,
•    leczenia i opieki szpitalnej w zakresie ginekologii, położnictwa, chorób wewnętrznych, pediatrii i neonatologii, opieki długoterminowej w ramach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, medycyny paliatywnej, chirurgii ogólnej oraz  anestezjologii i intensywnej terapii,
•    opieki zdrowotnej udzielanej pacjentom zgłaszającym się w Izbie Przyjęć.