Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

typ Szpital

lokalizacja Sanok, podkarpackie

SPZOZ w Sanoku (Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) został wskazany w wykazie podmiotów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku   z przeciwdziałaniem COVID-19  na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Sanoku jest zakwalifikowany do III poziomu systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa podkarpackiego decyzją Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie przepisu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 833).

Obecnie Szpital Specjalistyczny w Sanoku dysponuje 313 łóżkami. Posiada 12 oddziałów i 3 pododdziały (SOR, OIT, Ortopedia, Laryngologia, Urologia, Chirurgia Naczyniowa, Chirurgia Ogólna, Kardiologia, Udarowy, Pulmonologia, Neurologia, Choroby Zakaźne, Wewnętrzny, Pediatryczny, Stacjonarny Leczenia Uzależnień od Alkoholu) w związku tym udziela świadczeń zdrowotnych w bardzo szerokim zakresie. Świadczenia są udzielane nie tylko dla mieszkańców powiatu sanockiego ale również dla mieszkańców sąsiednich powiatów (leski, bieszczadzki, brzozowski) jak i z terenu regionu województwa podkarpackiego. Dlatego też zasięg poszczególnych specjalności medycznych obejmuje populację co najmniej 250 000 osób. Posiadamy Pracownię Tomografii komputerowej, Pracownię Radiologii Zabiegowej, USG, Pracownię Endoskopii, liczne Poradnie specjalistyczne, i rehabilitację medyczną.  W ciągu roku hospitalizujemy około 14 000 pacjentów, wykonujemy ok. 4000 zabiegów operacyjnych.

Z uwagi na peryferyjność obszarową powiatu sanockiego - lokalizacja w znacznym oddaleniu od regionalnych ośrodków medycznych, rozległa powierzchnia i górskie ukształtowanie terenu - przy szpitalu zostało wybudowane całodobowe lądowisko dla helikopterów sanitarnych posiadające certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. SPZOZ w Sanoku utrzymuje ciągły ostry dyżur w zakresie wszystkich posiadanych specjalności medycznych. Całodobowo dostępna jest pracownia tomografii komputerowej dla pacjentów wymagających pilnej diagnostyki obrazowej – ofiar wypadków, osób nieprzytomnych, z zatorowością, udarami mózgu, urazami wielonarządowymi, złamaniami kręgosłupa.

W południowej części Województwa Podkarpackiego jest to jedyny szpital zabezpieczający świadczenia zdrowotne przypisane do III poziomu PZS. Szpital SPZOZ w Sanoku działający jako tzw. szpital zabiegowy gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne dla mieszkańców powiatu sanockiego ale również powiatów; bieszczadzkiego, leskiego, brzozowskiego czyli rejonu Bieszczad. Jest  drugim pod względem lądowań po Rzeszowie miejscem wykorzystywanym do prowadzenia działań ratowniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wpłaty

Ładuję...