Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp z o. o.

typ Szpital

lokalizacja Żyrardów, mazowieckie

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. jest największym podmiotem leczniczym w powiecie żyrardowskim, stworzonym do leczenia mieszkańców zamieszkujących tereny Mazowsza zachodniego. W skład spółki oprócz Szpitala wchodzą również inne podmioty lecznicze, takie jak Przychodnia Specjalistyczna, Zakład Diagnostyki oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Mocną stroną CZMZ Sp. z o.o. jest kompetentna i doświadczona kadra medyczna oraz nieustanne inwestowanie w nowoczesny sprzęt. Celem CZMZ Sp. z o.o. jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych, zaspokajanie wciąż zmieniających się potrzeb pacjentów, a także dalsze rozszerzanie zakresu oferowanych usług. Zarząd szpitala wspólne z zarządem Starostwa Powiatowego stara się spełnić oczekiwania mieszkańców powiatu i okolic. Szpital należy do podstawowej grupy szpitali, gdzie najważniejsze są oddziały: wewnętrzny, chirurgia, pediatria i oddział ginekologiczno-położniczy.