Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Typ Szpital

Lokalizacja Kościan, wielkopolskie

Działalność lecznicza stacjonarna, profilaktyczna, rehabilitacyjna, poradnie specjalistyczne.