SP ZZOZ w Kozienicach

SP ZZOZ w Kozienicach
1 Stały Pomagacz
Aleksei Deriabin
100 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Szpital

lokalizacja Kozienice, mazowieckie

Głównym celem działania Zespołu Zakładów jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zespół Zakładów wynika z postanowień statutu, umów zawartych na udzielanie świadczeń zdrowotnych i innych umów. Zespół Zakładów prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: a) najem, dzierżawa nieruchomości i ruchomości we wszelkich możliwych formach; b) sprzedaż produktów działalności pomocniczej szpitala oraz produktów stanowiących pozostałości z działalności prowadzonej przez szpital.  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej może udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i ustawie z dnia 27.08.2004 0 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j.). Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wpłaty

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Aleksei Deriabin
100 zł miesięcznie