Szpital Lwówek

typ Szpital

lokalizacja Lwówek Śląski, dolnośląskie

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim jest jednostką prowadzącą działalność leczniczą, wpisaną do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim pod Nr księgi 000000022771. Podstawowym zakresem działania Spółki jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresach: leczenia szpitalnego, opieki długoterminowej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, podstawowej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego, badań diagnostycznych RTG, USG. Działalność medyczna Spółki prowadzona jest w pięciu zakładach leczniczych: Szpitalu Powiatowym w Lwówku Śląskim oraz w Gryfowie Śląskim, Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Przychodni Specjalistycznej, Zakładzie Opieki Długoterminowej (ZOL, ZPO), Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej. Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.