Szpital w Oleśnie

Szpital w Oleśnie

Typ Szpital

Lokalizacja Olesno, opolskie

Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Rodzajami działalności leczniczej Zespołu są stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.