Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

typ Szpital

lokalizacja Ostrołęka, mazowieckie

Celem działania Szpitala jest:

Wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocję zdrowia, realizację zadań dydaktycznych i badawczych, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Do podstawowych zadań Szpitala należy: zapewnienie ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym, świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej, opieki ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej oraz opieki   długoterminowej.  Szpital realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W obliczu pandemii i ogromnej mobilizacji naszego personelu. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, jako podmiot leczniczy, na którym spoczywa obowiązek leczenia pacjentów z COVID-19. Przeciwdziałając pandemii oraz usiłując zachować codzienny tryb funkcjonowania Szpitala. Zwraca się z prośbą o środki finansowe z wyłącznym przeznaczeniem na zakup produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków dezynfekujących oraz sprzętu medycznego do walki z pandemią. Z góry dziękujemy za wszystkie  darowizny.