Szpital Pomnik Chrztu Polski

typ Szpital

lokalizacja Gniezno, wielkopolskie

Szanowni Państwo,

pandemia koronawirusa trwa już ponad rok i mimo realizowanych szczepień nadal stwarza realne zagrożenie zakażeniem. Dla każdego Szpitala funkcjonowanie w takich realiach to trudny czas. Ograniczona realizacja świadczeń planowanych, to przede wszystkim problem dla pacjentów, którzy nie mogą odpowiednio zadbać o swój stan zdrowia. Nie mniej jednak, również Szpital odczuwa tego skutki w postaci mniejszego wykonania kontraktu i spadku przychodów. Rosnąca liczba zakażeń powoduje również konieczność organizowania kolejnych oddziałów zakaźnych, co wiąże się z  koniecznymi do poniesienia wydatkami w związku z dostosowaniem pomieszczeń do ich specyfiki, w tym przede wszystkim ich remontów a także wyposażenia w niezbędny sprzęt medyczny, komputery i urządzenia peryferyjne.

W czasie pandemii skokowo rosną również:

·         koszty zużycia tlenu (wzrost o 17% w roku 2020 w stosunku do roku 2019),

·         koszty zakupu materiałów ochrony osobistej i środków do dezynfekcji (wzrost o ok. 123% (1,5 mln zł) w roku 2020 w stosunku do roku 2019).

Co więcej, wszystko to ma miejsce w czasie rosnących cen za odbiór odpadów, w tym drogich w utylizacji odpadów medycznych, co przy znacznie większym zużyciu jednorazowych materiałów ochronnych spowodowało wzrost kosztów w tym zakresie aż o 84% r./r. Wyjazdy Zespołów Ratownictwa Medycznego do pacjentów w miejscowościach oddalonych nawet o ponad 100 km to rosnące koszty paliwa, eksploatacji oraz usuwania awarii i tak bardzo już wysłużonych ambulansów. Coraz cięższy stan, a także rosnąca ilość pacjentów zakażonych koronawirusem trafiających do naszego Szpitala sprawiają, że wszystkie respiratory są bez przerwy zajęte. Prowadzi to do znacznie większego niż zwykle zapotrzebowania na ten ratujący życie sprzęt medyczny.

Jesteśmy bardzo wdzięczni całej lokalnej społeczności za otrzymane wsparcie, zarówno rzeczowe jak i finansowe. Praktycznie nie ma dnia, w którym do Szpitala nie zgłaszałby się ktoś chętny na podarowanie wody mineralnej czy też artykułów higienicznych dla pacjentów oddziału zakaźnego.

Otrzymujemy również deklaracje wsparcia nas w innych formach, również pieniężnych, dlatego też uruchomiliśmy niniejszą zbiórkę. Wszystkie zebrane tutaj środki zostaną przekazane na walkę z kolejną już falą pandemii i na pokrycie kosztów, o których piszemy powyżej.

Za wszelkie wsparcie jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy!

Wpłaty

Ładuję...