Szpital Psychiatryczny w Rybniku

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rybnik, śląskie

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, regulujących zasady ich wykonania,

- Promocja zdrowia.

- Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,

- Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,

- Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

- Prowadzenie działalności diagnostycznej,

- Prowadzenie orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego,

- Wykonywanie środka zabezpieczającego na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym,

- Świadczenie usług farmaceutycznych,

- Prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,

- Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych przed- i podyplomowych,

- Współpraca z placówkami naukowo-badawczymi,

- Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych,

- Orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,

- Realizacja zleconych przez właściwy organ zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronności i ochroną ludności.

Wpłaty

Ładuję...