Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

typ Szpital

lokalizacja Wysokie Mazowieckie, podlaskie

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem  jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który powstał  na mocy Zarządzenia nr 62/98 z dnia 28 lipca 1998 roku  Wojewody łomżyńskiego w wyniku  podziału SPZOZ  na dwa odrębne samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  tj. Szpital Ogólny i Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wyodrębniony Szpital Ogólny, którego organem założycielskim stał się powiat wysokomazowiecki,   rozpoczął swoją działalność statutową z dniem 1 stycznia 1999 roku.

Głównym celem Szpitala jest prowadzenie  działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia osobom zamieszkałym  i przebywającym na obszarze działania jednostki, jak również ogółowi ludności spoza powiatu wysokomazowieckiego. Ludność  powiatu wysokomazowieckiego objęta działaniem Szpitala to  ponad 56 tysięcy mieszkańców.

Rocznie w szpitalu hospitalizowanych jest ponad 5 tysięcy pacjentów,  a  w poradniach udzielanych jest około 46 tysięcy porad. Szpital zapewnia wszystkim  pacjentom hospitalizowanym jak i leczonym w trybie ambulatoryjnym kompleksową diagnostykę laboratoryjną, radiologiczną, obrazową i endoskopową.

Szpital zatrudnia  na umowę o pracę 386 osób. Świadczeń medycznych udziela również personel medyczny, głównie lekarze, w ramach ponad 100 zawartych   umów cywilno-prawnych.

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą  na dzień dzisiejszy cztery przedsiębiorstwa. W ramach przedsiębiorstwa stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne  funkcjonuje  blok operacyjny, apteka szpitalna i osiem oddziałów szpitalnych z 197 łóżkami, w tym:

·         30 łóżkowy oddział chorób wewnętrznych,

·         21 łóżkowy oddział położniczo-ginekologiczny,

·         6 łóżkowy oddział neonatologiczny,

·         23 łóżkowy oddział chirurgiczny ogólny,

·         19 łóżkowy oddział chirurgii urazowo- ortopedycznej,

·         6 łóżkowy szpitalny oddział ratunkowy,

·         4 łóżkowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

·         15 łóżkowy oddział pediatryczny.

W ramach przedsiębiorstwa  stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne  funkcjonuje 68 łóżkowy zakład opiekuńczo leczniczy z siedzibą  w Ciechanowcu.

W ramach przedsiębiorstwa  ambulatoryjne świadczenia zdrowotne prowadzimy działalność medyczną w ramach 7 poradni specjalistycznych, w tym:

·         Poradnia chirurgii ogólnej,

·         Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

·         Poradnia gruźlicy i chorób płuc,

·         Poradnia położniczo–ginekologiczna w Wysokiem Mazowieckiem  i Ciechanowcu, 

·         Poradnia rehabilitacyjna w Wysokiem Mazowieckiem, Ciechanowcu i Czyżewie,

·         Poradnia diabetologiczna,

·         Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Oraz dziennym ośrodku rehabilitacji,   pracowni tomografii komputerowej, pracowniach rehabilitacji leczniczej  w Wysokiem Mazowieckiem, pracowni fizjoterapii  w Ciechanowcu i Czyżewie