Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

typ Szpital

lokalizacja Zielona Góra, lubuskie

Zielonogórska lecznica jest jednym z największych i najnowocześniejszych podmiotów leczniczych w województwie lubuskim. W usytuowanym na 9 ha kompleksie znajdują się m.in. 24 oddziały oraz blisko 30 poradni przyszpitalnych. Rocznie szpital leczy na oddziałach ponad 60 tys. pacjentów, a ponad 100 tys. odwiedza poradnie. W 2018 r. szpital rozpoczął największe przedsięwzięcie w swoich dziejach – budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Wartość inwestycji to ponad 112 mln zł!

Celem działania Szpitala jest nie tylko prowadzenie działalności leczniczej, ale również realizacja zadań dydaktycznych i badawczych wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz wdrażanie nowych technologii medycznych i metod leczenia.

Zielonogórski Szpital oferuje i wykonuje najszerszy zakres świadczeń zdrowotnych na terenie województwa lubuskiego, wykorzystując wysokokwalifikowaną kadrę medyczną (lekarze specjaliści, pielęgniarki i położne specjalistki, technicy medyczni) oraz dobre wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz fakt posiadania lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, Szpital został wyznaczony do pełnienia funkcji jednego z czternastu w kraju i jedynego w północnozachodniej jego części - Centrum Urazowego, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z mnogimi, wielonarządowymi obrażeniami ciała. Szpital jest obecnie jednostką wiodącą w zakresie leczenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin urazowych.

Lecznica jako jedyna w Lubuskiem posiada także Oddział Chorób Zakaźnych, Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Bank Mleka Kobiecego i karetkę neonatologiczną obsługującą całe województwo.