Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii SZTUKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WŚRÓD NAS

Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii SZTUKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WŚRÓD NAS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie


Działamy na rzecz utalentowanych osób niepełnosprawnych. 

Pragniemy, aby osoby niepełnosprawne nie były odtrącane w społeczeństwie.

Przeciwdziałamy marginalizacji, wspieramy zaś ich aktywizację na polu artystycznym. Troszczymy się również o integrację pomiędzy naszymi podopiecznymi, jak i w ich środowiskach życiowych. 

Naszym pragnieniem jest to, aby osoby niepełnosprawne odzyskały poczucie własnej wartości.
By mogły uwierzyć we własne możliwości.

Bardzo często osoby niepełnosprawne, są pełnosprawne, a nawet uzdolnione ponad normę jeśli chodzi o sztukę. Chcemy promować ich talent, pozwolić mu się rozwijać.

Przeciwdziałamy poczuciu bezradności, bezsilności, które tak mocno jest rozprzestrzenione w świadomości niepełnosprawnych.

Udowadniamy, że niepełnosprawny nie musi być bierny i ubogi. Może zmierzać ku samorealizacji. Trzeba mu tylko troszkę pomóc. 

Jeśli chcecie pomóc razem z nami, zachęcamy do wsparcia nas. Może już niedługo, któryś z naszych podopiecznych będzie sławnym malarzem, a jego obraz zawiśnie u Państwa na ścianie?