Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin "Szubiniacy"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szubin, kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy” powstało w lipcu 2019 r. Naszym głównym celem jest wszechstronny rozwój Gminy Szubin.

Członkami stowarzyszenia są osoby, które od wielu lat współpracują z wieloma organizacjami w realizacji działań związanych np. z

- rocznicami odzyskania Niepodległości,
- rocznicami Powstania Wielkopolskiego,
- corocznymi Dniami Kultury Chrześcijańskiej organizowanymi przez POAK w Szubinie oraz współpracując z innymi AK z regionu,
- organizacją premier Teatru Meandry w Szubinie,
- organizacją spotkań z ciekawymi ludźmi


Nasze cele:

a) poprawa jakości życia mieszkańców gminy Szubin,

b) wszechstronny rozwój gminy Szubin,

c) inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich,

d) integracja mieszkańców, środowisk i miejscowości,

e) wspieranie lokalnej demokracji i wolności słowa,

f) pielęgnowanie i rozwijanie miejscowej tradycji,

g) obrona praw mieszkańców gminy,

h) działalność w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) działalność na rzecz rozwoju bezpiecznych dróg dla pieszych i pojazdów,

b) działalność na rzecz rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,

c) działalność na rzecz polepszenia warunków nauki w szkołach,

d) działalność na rzecz rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu,

e) działalność na rzecz ochrony naturalnego środowiska i krajobrazu,

f) działalność na rzecz poznania i pielęgnacji dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu,

g) działalność na rzecz rozwoju lokalnych środków przekazu i wymiany informacji,

h) działalność na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,

i) rozwijanie kontaktów i współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,

j) działalność na rzecz osób starszych i potrzebujących wszelkiego rodzaju pomocy,

k) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych instytucji w sprawach mieszkańców.