Fundacja Tacy Sami

Fundacja Tacy Sami

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gliwice, śląskie

Celem Fundacji Tacy Sami jest wspieranie działalności dążącej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym.

Dofinansowujemy wyjazdy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kolonie i obozy w kraju i za granicą oraz zakup leków dla osób chorych.

Pomagamy w poszukiwaniu i tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Propagujemy przedsięwzięcia dla niepełnosprawnych w Internecie oraz pomagamy w uzyskaniu dostępu do Internetu jak największej rzeszy osób niepełnosprawnych.

Świadczymy bezpośrednią i pośrednią pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną, naukową i kulturalną osobom potrzebującym tej pomocy.

Dążymy do likwidacji istniejących utrudnień we wszelkich środkach komunikacji w formie dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich, specjalistycznych wind oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego, umożliwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego.

Współpracujemy z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowania tzw. szkół i ośrodków integracyjnych.

Wspieramy nurkowanie osób niepełnosprawnych. W zeszłym roku zorganizowaliśmy 3 obozy szkoleniowe w Chorwacji. W każdym z nich wzięło udział 7-9 niepełnosprawnych kursantów. Były to osoby po urazach rdzenia kręgowego, amputacjach kończyn, z porażeniem mózgowym i niedosłyszące. 

 

Wpłaty

Ładuję...