Tacy Sami

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych Tacy Sami jest  organizacją pożytku publicznego. Celem naczelnym jest szeroko pojęta rehabilitacja osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci, fundacja prowadzi w Lublinie placówkę, wsparcia dziennego typu specjalistycznego pod nazwa Ośrodek Terapeutyczny, której historia liczy już ponad ćwierć wieku i jest pierwszą w Polsce i jedyną tego typu placówką w województwie. Z placówki korzyta obecnie 19 ścioro  dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną, korzystając z kilkunastu form wsparcia indywidualnego i grupowego. Wszystkie usługi świadczone są beneficjentom nieodpłatnie.

Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych jest członkiem założycielem stowarzyszenia  Forów Lubelskich Organizacji pozarządowych: LPOP, FLOP

Fundacja współpracuje z mediami lokalnymi, telewizja regionalną, była członkiem Rady Działalności Pożytku publicznego drugiej kadencji miasta Lublin.

Wpłaty

Ładuję...