Tacy Sami

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Lublin , lubelskie

Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych Tacy Sami jest  organizacją pożytku publicznego. Celem naczelnym jest szeroko pojęta rehabilitacja osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci , fundacja prowadzi w Lublinie placówke wsparcia dziennego typu specjalistycznego pod nazwa Ośrodek Terapeutyczny , ktrej historia liczy juz ponad ćwireć wieku i jest pierwszą w Polsce i jedyną tego typu placówką w województwie. Z placówki korzyta obecnie 19 ścioro  dzieci z  niepełnosprawością intelektualną, korzystajac z kilkunastu form wsparcia indywidualnego i grupowego . Wszystkie usługi swiadczone są beneficjentom nieodpłatnie .

Fundacja na rzecz osob niepełnosprawnych jest członkiem założycielem stowarzyszenia  Forum Lubelskich Organizacji pozarzadowych : LPOP, FLOP

Fundacja wspólpracuje z mediami lokalnymi , telewizja regionalną , była członikeim Rady Działanosci Pożytku poublicznego drugiej kadecji miasta Lublin.

Pomogli

Ładuję...