Fundacja Tak dla Samodzielności

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Zgodnie z naszą misją "Godne i wartościowe życie to życie w społeczności, która jest różnorodna i która stwarza swoim członkom równe szanse do samodzielnego i niezależnego życia, dokonywania wyborów i rozwoju własnego potencjału", naszym największym pragnieniem jest to, by ludzie z niepełnosprawnościami mieli możliwość do rozwijania się na drodze do bycia samodzielnymi. Dlatego m.in. prowadzimy mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspieramy rehabilitację społeczną tych osób. Żeby to się działo, chcemy prowadzić więcej zajęć w przesrzeni publicznej, jak i w wirtualnej (w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią). To dopieo początek realizacji naszych marzeń. Wiemy, że ONI chcą i potrafią w wielu obszarach i dziedzinach usamodzielniać się, być szczęśliwymi ludźmi, dzielącymi się z innymi swoim bardzo budującym optymistycznym podejściem do rzeczywistości. Pomagamy osobom z niepełnosprawnością żyć pełniej, odkrywać ich możliwości i talenty.

Zebrane środki przeznaczymy na: organizację zajęć rozwojowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (także online) oraz zakup sprzętu wspierającego rozwój, komunikację i edukację.