Fundacja TEANO

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Żory, śląskie

We actively joined the process of social and professional integration of foreigners. According to the data of the Central Statistical Office, there are approx. 89.4 thousand active non-governmental organizations in Poland. Some of them work to help foreigners, of which about 210 of them indicate as one of the areas of their statutory activity - helping refugees. By acting close to recipients of aid and knowing their needs well, we can effectively supplement the basic support offered to foreigners by public institutions. We conduct information activities, legal advice, integration activities, Polish language courses, support in finding a job. We also organize various thematic workshops for foreigners, help in finding a flat, cultural and social events, material, medical and language assistance, activities for children and the collection of necessary articles or funds.

Our specific goal is to help in organizing the life of foreigners who came to Poland from countries where military operations are taking place.

Project coordinator:

Ewa Pustelnik
ewa.pustelnik@doehler.com

http://teano.org.pl/

.....................................................................................................................

Cel naszej Fundacji - wykorzystanie innowacyjnego podejścia do eliminowania problemów społeczno -gospodarczych.

Włączyliśmy się czynnie w proces integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest aktywnych ok. 89,4 tys. organizacji pozarządowych. Część z nich działa na rzecz pomocy cudzoziemcom, w tym około 210 z nich wskazuje jako jeden z obszarów działalności statutowej - pomoc uchodzcom. Działając blisko odbiorców pomocy i dobrze znając ich potrzeby, możemy efektywnie uzupełniać podstawowe wsparcie oferowane cudzoziemcom przez instytucje publiczne. Prowadzimy  działalność informacyjną, doradztwo prawne, działania integracyjne, kursy języka polskiego, wsparcie w znalezieniu pracy. Organizujemy także różnorodne tematycznie warsztaty dla cudzoziemców, pomoc w znalezieniu mieszkania, wydarzenia kulturalne i towarzyskie, pomoc rzeczową, medyczną, językową, zajęcia dla dzieci oraz zbiórki potrzebnych artykułów lub środków finansowych.

Nasz cel szczegółowy to pomoc w zorganizowaniu życia  cudzoziemcom, którzy przyjechali do Polski  z krajów, gdzie prowadzone są działania zbrojne.

koordynator zadania: 

Ewa Pustelnik
ewa.pustelnik@doehler.com

http://teano.org.pl/

Wpłaty

Ładuję...