Tęczowa Przystan

Tęczowa Przystan

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Cieszyn, śląskie

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjych „Tęczowa Przystań” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób, których głównym celem jest realne wspieranie rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego.