Stowarzyszenie Tęczowy Parasol

Stowarzyszenie Tęczowy Parasol

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Włocławek, kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie "Tęczowy Parasol" powstało z inicjatywy rodziców jedenaściorga dzieci niepełnosprawnych, cierpiących na różnego rodzaju schorzenia o podłożu neurologicznym.

Naszym celem jest zbieranie środków na rehabilitację naszych dzieci oraz zajęcia wspomagające, takie jak:
-rehabilitacja ruchowa
-kynoterapia
-hipoterapia
- terapia integracji sensorycznej
- zajęcia logopedyczne
- terapia manualna
- zajęcia ruchowe na basenie

Ponadto prowadzimy zajęcia dla rodziców wychowujących przewlekle chore bądź niepełnosprawne dzieci:
- warsztaty rekodzieła
-zajęcia socjoterapeeutyczne
- warsztaty podnoszeniea kompetencji wychowawczych.

Organizujemy charytatywne imprezy kulturalne i okolicznościowe w celu pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia oraz prowadzimy akcję zbierania plastikowych nakrętek "Rozkręcamy się".