Teen Challenge Polska -Chrześcijańska Misja Społeczna

Teen Challenge Polska -Chrześcijańska Misja Społeczna

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Dretyń, pomorskie

Od ponad 25 lat leczymy osoby uzależnione. Pomagamy im pokonać nałóg. Mamy wypracowany kompleksowy system opieki. 

Na początku staramy się zachęcić osoby uzależnione do odwiedzenia punktów spotkań, tzn. "Coffee Houses", aby zmotywować ich do leczenia. W chwili obecnej działa 30  “Coffee Houses” na terenie całego kraju. 

Terapia w ośrodku resocjalizacyjnym trwa z reguły 12 miesięcy i jest podzielona na etapy. Podstawowym celem leczenia jest zachowanie abstynencji.

Uzależnienie występuje jednak często w powiązaniu z innymi problemami osobowości, dlatego spektrum celów zostaje poszerzone.

Pobyt w ośrodku przygotowuje do podjęcia ról społecznych, reaktywuje proces dorastania i przejmowania odpowiedzialności, rozwija nowy styl życia oparty o chrześcijański system wartości. W ośrodkach przebywa obecnie 70 osób.

Ostatnim krokiem proponowanym osobie leczonej jest pobyt w hostelu. Umożliwia on usamodzielnienie się i nawiązywanie relacji w środowisku pozaośrodkowym.

Ten etap leczenia jest szczególnie istotny dla osób, które nie mogą wrócić do rodziny lub poprzedniego miejsca zamieszkania. W ramach naszej Misji działają cztery hostele.

Tylko pobyt w ośrodku resocjalizacyjnym jest refundowany. Aby utrzymać sieć “Coffee Houses” i hostele potrzebujemy wsparcia finansowego. 

Jeśli chcieliby Państwo pomóc uzależnionym odżyć na nowo, wesprzyjcie nas. 

Każdy gest dobroci jest bezcenny.
Zapraszamy 

Pomogli

Ładuję...