STOWARZYSZENIE TENGERU

STOWARZYSZENIE TENGERU

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Szanowni Państwo!

Jesteśmy grupą Tanzańczyków żyjących i pracujących w Polsce oraz polskich przyjaciół Tanzanii. Jesteśmy zorganizowani w Stowarzyszeniu Tengeru. Wielu z Was pewnie wie, że miasto Tengeru w Tanzanii jest szczególnym miejscem dla Polski – właśnie tam podczas II wojny światowej aż do 1952 roku gościnę znalazło ok. 6.000 Polaków -uchodźców z Syberii.

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy na rzecz Afryki i Afrykańczyków.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez (między innymi):

a) pomoc w wymianie informacji, wiedzy oraz doświadczeń między Afrykańczykami i Europejczykami,

b) promocje Afrykańskiej kultury, turystyki oraz handlu w Europie ze szczególnym uwzględnieniem promocji na terenie Polski i Tanzanii,

c) promocja Europejskiej kultury, turystyki oraz handlu w Afryce,

d) pomoc oświatową, w tym również polegająca na kształceniu studentów,

e) pomoc humanitarną mieszkańcom kontynentu afrykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uchodźców, dzieci ulicy, kobiet, ludzi chorych i odrzuconych,

f) działalność na rzecz poprawy sytuacji kobiet w skali całego kontynentu afrykańskiego,

g) przeciwdziałaniu zjawiskom głodu i skrajnego ubóstwa,

h) poprawę stanu opieki medycznej na kontynencie afrykańskim,

i)   pomoc z walką z epidemiami chorób,

j)    promocje artystów afrykańskich i ich twórczości,

k) promocja kultury Afrykańskiej w Europie i kultury Europejskiej w Afryce,

l) edukacja społeczeństwa europejskiego, przede wszystkim ludzi młodych, w celu uwrażliwienia mieszkańców kontynentu europejskiego na problemy, z którymi borykają się mieszkańcy Afryki,

m) informowanie o zjawiskach negatywnych, występujących w Afryce, takich jak głód, handel dziećmi, prostytucja nieletnich, problem uchodźców, wykorzystywanie niewolniczej siły roboczej i poszukiwanie rozwiązań i środków w celu ich ograniczenia,

n)  pomoc na terenie Europy w kontakcie pomiędzy innymi organizacjami pozarządowymi i organizacjami rządowymi w razie potrzeby udzielenia pomocy uchodźcom i imigrantom afrykańskim,

o) pomoc dzieciom w Afryce, zwłaszcza sierotom i dzieciom w ciężkiej sytuacji życiowej,

p) pomoc prawna,

q) pomoc psychologiczna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach biznesowych, w szczególności na rzecz Afrykańczyków mieszkających na terenie kontynentu Europejskiego oraz Europejczyków mieszkających w Afryce,

c) udzielanie wsparcia finansowego oraz prawnego osobom bliskim znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej, uchodźców itp.

d) szeroko rozumianą dobroczynności,

e)  zaangażowanie w projekty z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

f)    kultywowanie tradycji oraz świadomości pochodzenia,

g) transfer wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć medycznych w celu poprawy służby zdrowia,

h) przygotowanie opinii prawnych,

i)  organizowanie pomocy psychologicznej,

j)   organizowanie wizyt studyjnych i roboczych,

k)   wydawanie książek, czasopism, biuletyn i podejmowanie innych działań również z wykorzystaniem Internetu do promowania działalności na rzecz Afryki i Afrykańczyków.