Stowarzyszenie Terapeutów

Reprezentant Magdalena Wyszkowska-Suska

E-mail m.b.suska@gmail.com

Telefon 22 670 02 97

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie Terapeutów od 2003 roku pomyślnie realizuje misję przeciwdziałania izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na marginalizację.
 
Jesteśmy grupą terapeutów – praktyków. Stanowimy dobrze współpracujący zespół o znacznych umiejętnościach i doświadczeniu w pracy środowiskowej, szkoleniowej, terapeutycznej.
 
Prowadzimy Ośrodek Integracji Społecznej, Przedszkolny Klubik Integracyjny dla Dzieci z Autyzmem i Zespoł Pracy Środowiskowej. W tych trzech miejscach pomagamy dzieciom i dorosłym osobom z Autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Naszą misją jest wspieranie samodzielnosci, rehabilitacji społecznej, pomoc osobom potrzebującym i ich rodzinom a także edukacja środowiska osób, którym pomagamy. 
 
Prowadzimy działania edukacyjne w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób nieakceptowanych i nie zaadaptowanych społecznie, a także szkolenia zawodowe osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją i terapią.
 
We wszystkich formach i strukturach naszej pracy pomagają nam wolontariusze, którzy w zamian za pomoc w realizacji zadania otrzymują specjalistyczne przeszkolenie.
 
 

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

35 zł

Anonimowy Pomagacz

45 zł

Salamantra

500 zł

Marta