Stowarzyszenie Terapeutów

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie Terapeutów od 2003 roku pomyślnie realizuje misję przeciwdziałania izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na marginalizację.
 
Jesteśmy grupą terapeutów – praktyków. Stanowimy dobrze współpracujący zespół o znacznych umiejętnościach i doświadczeniu w pracy środowiskowej, szkoleniowej, terapeutycznej.
 
Prowadzimy Ośrodek Integracji Społecznej, Przedszkolny Klubik Integracyjny dla Dzieci z Autyzmem i Zespół Pracy Środowiskowej. W tych trzech miejscach pomagamy dzieciom i dorosłym osobom z Autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Naszą misją jest wspieranie samodzielności, rehabilitacji społecznej, pomoc osobom potrzebującym i ich rodzinom, a także edukacja środowiska osób, którym pomagamy. 
 
Prowadzimy działania edukacyjne w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób nieakceptowanych i niezaadaptowanych społecznie, a także szkolenia zawodowe osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją i terapią.
 
We wszystkich formach i strukturach naszej pracy pomagają nam wolontariusze, którzy w zamian za pomoc w realizacji zadania otrzymują specjalistyczne przeszkolenie.