Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Białymstoku

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Białystok, podlaskie

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” zawiązało się w 1987 r. z myślą o pomocy ciężko chorym, głównie z chorobą nowotworową. Zaczynaliśmy od opieki domowej, a w 1992 r. uruchomiliśmy pierwsze w kraju hospicjum stacjonarne (na 5 łóżek). Przez wiele lat potrzeby w zakresie pomocy chorym rosły, również nasza działalność się rozwijała. Dzięki wielu ludziom dobrej woli wybudowaliśmy nowe duże Hospicjum Stacjonarne, w którym mamy blisko 70 łóżek, przyjmując w ciągu roku około 800 osób.              W 2020 r.nasze Hospicjum Domowe obejmowało jedno czasowo ok. 90 osób, w całym roku było to 260 pacjentów. Są to przede wszystkim pacjenci z zaawansowanymi schorzeniami onkologicznymi, zwykle  w ciężkim stanie ogólnym. Tworzymy zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i duchownych, którzy starają się o jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb naszych chorych. Nową formą opieki jest także realizowana przez nas opieka wytchnieniowa stacjonarna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z myślą o zastępowaniu czasowym opiekunów chorych, realizowana w porozumieniu z Urzędem Miasta Białystok oraz opieka wytchnieniowa dzienna, którą obecnie realizujemy ze środków własnych. Towarzystwo promuje postawę szacunku dla życia do naturalnej śmierci, przeciwdziałając eutanazji.