Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Morąg, warmińsko-mazurskie

Prowadzimy działalność na rzecz:  

- dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych (Warsztat Terapii Zajęciowej - 50 osób; Środowiskowy Dom Samopomocy - 25 osób; 3 koła rodziców dzieci niepełnosprawnych;  turnusy rehabilitacyjne;  szkolenia; imprezy okolicznościowe: Wigilie-120 osób, śniadania Wielkanocne - 75 osób, Andrzejki - 70 osób, Mikołajki - 70 osób; Turniej szachowo-warcabowy - 40 osób, wycieczki, rehabilitacja społeczno-zawodowa, konferencje, wizyty studyjne, integracja: organizacja Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień Zdrowia Psychicznego, wystawy  twórczości osób niepełnosprawnych - 2 w roku)

- dzieci i młodzieży  z rodzin będących w trudnej sytuacji: dwie świetlice środowiskowe - 40 dzieci, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - 20 osób, kolenie i obozy: rocznie 50-70 dzieci, wycieczki, wyjazdy na basen, organizacja akcji: Mikołaj nie zapomina - 70 paczek rocznie dla dzieci, Szkoła Młodzieżowych Animatorów, klub wolontariusza

-  rodzin: kursy i szkolenia dla rodziców, wsparcie żywnościowe, pomoc rzeczowa

- pozostała działalność; organizacja Dnia Flagi w Morągu, organizacja zbiórek żywności, dystrybucja żywności z PEAD- łącznie pomocą żywnościową obejmujemy: 300-1000 osób rocznie, Majówki rodzinne w stylu babci i dziadka - 200 osób,  

Posiadamy własne zasoby lokalowe, w tym dwa (Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu i filia w Małdytach)  wymagające remontu. Codziennie na zajęcia dowozimy prawie 40 osób. Dwa samochody pokonują ponad 500 km dziennie.  Zasięg działania: cztery gminy  powiatu ostródzkiego: Gmina Morag, Małdyty, Łukta i Miłakowo.